Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen noodzaak Richtlijn Steigers

75% van de steigers voldoet niet

Dit bleek uit de cijfers die de Arbeidsinspectie, tijdens de VSB-informatiebijeenkomst van 15 april jl, presenteerde naar aanleiding van de steigerinspectieacties die zij uitvoerde in de periode van 1 mei tot en met 31 december 2009. Bij de 594 bouwwerken die de Arbeidsinspectie bezocht, was er sprake van maar liefst 900 ingrepen (waarvan o.a. 149 stilleggingen, 36 boetes en 677 waarschuwingen). Hieruit concludeerde de Arbeidsinspectie dat er nog genoeg werk aan de winkel is voor steigerbouwend Nederland en dat de nood voor het hanteren van de Richtlijn Steigers dus hoog is.
Presentatie Arbeidsinspectie (link naar pdf Jan Boer)

Ook werd tijdens deze informatiemiddag de update gepresenteerd van de Richtlijn Steigers die begin mei gerealiseerd zal worden. Hierin kwamen wijzigingen, verbeteringen en veelgestelde vragen aan bod. Presentatie Richtlijn Steigers (link naar pdf Hans van Leeuwen)

 

15-04-2010

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Nieuws Uitkomsten Arbeidsinspectie onderstrepen noodzaak Richtlijn Steigers