Over ons

De Richtlijn Steigers is tot stand gekomen in nauw overleg met deskundigen van de VSB en Bouwend Nederland en afgestemd met de Vereniging van de Nederlandse Chemische Industrie (VNCI), de Vereniging Nederlandse Petroleum Industrie (VNPI), universiteiten, TNO, het ministerie en de inspectie SZW, Arbouw en Aboma. Door deze samenwerking is een richtlijn ontstaan die breed in zowel de bouw als de industrie wordt gedragen en gebruikt.

Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven (VSB)

De doelstelling van de VSB is het verbeteren van de algehele maatschappelijke erkenning van het vakgebied “Werken op hoogte”.
Daarbij vervult de VSB een objectieve, gezaghebbende positie met betrekking tot de steigerbouw, het werken met arbeidsmiddelen ten behoeve van het werken op hoogte, betonbekistingen en ondersteuningen.

Ten opzichte van opdrachtgevers, overheden en instellingen onderstreept de VSB het grote belang van de activiteiten van de leden. De VSB bepleit daarbij een rationeel en haalbaar beleid, waardoor de slagkracht van de leden wordt behouden en versterkt.
Kwaliteit, veiligheid en betrouwbaarheid vormen daarbij de uitgangspunten, periodiek getoetst aan de hand van de Waarborgregeling VSB.

Flexibel en communicatief ingesteld, draagt zij bij aan een adequaat functionerend opleidingssysteem, aan kennisoverdracht en een kwalitatief hoogstaand voorlichtingsniveau. Daarnaast is de VSB het platform van innovatieve ontwikkelingen op technisch gebied en aanspreekpunt voor wet- en regelgeving.

Voor meer informatie: www.vsbnetwerk.nl

VSB
Postbus 190
2700 AD ZOETERMEER

T : 088 400 84 58
E : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I : www.richtlijnsteigers.nl

Bouwend Nederland

Bouwend Nederland, de vereniging van bouw- en infrabedrijven, is met ongeveer 4300 aangesloten bouwbedrijven de grootste ondernemersorganisatie in de bouw. De totale bouwsector was in 2014 in Nederland goed voor ruim 4,5% van het bruto binnenlands product (bbp) en voor een productie van ruim 55 miljard euro. De sector biedt werk aan ruim 460.000 mensen.

Bouwend Nederland verenigt, verbindt en ondersteunt bouw- en infrabedrijven. We werken aan een vitale bouwsector die bouwt aan een duurzame vernieuwing van de leefomgeving. Dit doen we aan de hand van drie kerntaken: belangenbehartiging, brancheontwikkeling en ledenservice.

Voor meer informatie: www.bouwendnederland.nl

Bouwend Nederland
Postbus 340
2700 AH ZOETERMEER

T : 079 3 252 195
E : Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
I : www.richtlijnsteigers.nl

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Over ons