FAQ Hoofdstuk 8

Ik heb een vraag over de zgn. schrikvloer. Is deze volgens de richtlijnen nu nog wel of niet nodig ? In de Richtlijn Steigers kom ik de term alleen nog tegen bij de begrippenlijst van hoofdstuk 8. En daar staat dat deze in het verleden werd aangebracht en dat het nu een achterhaald begrip is ?Voorheen werden ze aangebracht onder werkvloeren boven de 6m en/of als de werkvloer niet goed dicht gelegd kon worden. Kortom geldt dit nu dan nog ?
De schrikvloer is een verouderd idee uit de steigerbouwwereld, zo verouderd dat het niet eens in de Richtlijn Steigers werd opgenomen, behoudens in Termen en Definities. Niet nodig dus. Overigens is het wel zo dat de werkvloer toereikend dicht gelegd moet worden.
 

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 8. Termen en Definities FAQ Hoofdstuk 8