1.3 WERKINGSFEER VAN DE RICHTLIJN

Door de herziening van de Arbowet per 1 januari 2007 kregen werkgevers en werknemers meer ruimte en verantwoordelijkheid om het arbobeleid in te vullen. Buiten de regels van de Europese Unie komen er minder Nederlandse overheidsregels.Een gevolg hiervan is dat de Inspectie SZW alle beleidsregels heeft ingetrokken. De overheid stelt wel doelvoorschriften vast; dat wil zeggen het minimum niveau van bescherming voor werknemers om veilig te kunnen werken.

Het is aan bedrijven en hun werknemers om aan deze doelvoorschriften invulling te geven.
Dit gebeurt bij voorkeur per branche of bedrijf in een zogenaamde arbocatalogus. Hierin leggen werkgevers en werknemers samen hun afspraken vast over de wijze waarop zij binnen de branche of het bedrijf invulling geven aan de door de overheid gestelde doelvoorschriften, bijvoorbeeld beschrijvingen van technieken en methoden, richtlijnen, normen en praktische handleidingen.

VSB (Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven), Bouwend Nederland en Aboma hebben dit voor steigers vertaald naar de Richtlijn Steigers en streven ernaar om met dit document de diverse wet- en regelgeving op dit gebied te kanaliseren. De inhoud ervan is in een later stadium afgestemd met partijen uit de industrie.

De Richtlijn Steigers is daarmee hét document voor steigerbouw, dat van toepassing is voor zowel bedrijven en zelfstandigen die in Nederland steigers bouwen als voor de gebruikers van steigers.
Het voorziet daarmee in de behoefte aan uniforme informatie, instructies en regelgeving voor steigerconstructies.

De doelgroep bestaat onder andere uit steigerbedrijven, bouw- en installatiebedrijven, zelfstandigen én opdrachtgevers in de bouw en industrie (petrochemie, energiesector, levensmiddelensector, etc.).

Het is een duidelijk en eenduidig document, waaruit alle betrokkenen hun informatie kunnen halen over alles dat gerelateerd is aan stalen steigers, zoals:

  • Steigertypes, toepassingen en onderdelen.
  • Rekenregels, berekeningen en tekeningen.
  • Ondergrond, verankeringen en belasten van vloeren.
  • Veiligheid tijdens montage / demontage en gebruik.
  • Inspectie / oplevering en toezicht.

In de Richtlijn Steigers zijn met name staande steigers beschreven. Voor diverse andere steigerconstructies kunnen in principe dezelfde rekenregels worden gehanteerd. Uitdrukkelijk uitgesloten zijn ondersteuningsconstructies en van steigermateriaal gemaakte tentconstructies of overkappingen. Hiervoor gelden afwijkende rekenregels.

Aluminium rolsteigers vallen buiten de context van de Richtlijn Steigers.

Het doel van de Richtlijn Steigers is het voorkomen van gevaarlijke situaties bij montage, demontage en gebruik van steigers, het verbeteren van de arbeidsomstandigheden tijdens deze werkzaamheden en het realiseren van een gebruikersvriendelijke, kwalitatief optimale steigerbouw.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 1. Inleiding 1.3 Werkingsfeer van de Richtlijn