2.3 Aandachtspunten steigerontwerp

In figuur 2.3 is een aantal steigeruitvoeringen weergegeven die niet vallen onder een van de standaardconfiguraties en daarom complexe configuraties worden genoemd. In verband met de complexiteit van deze steigers dient bij de beoordeling hiervan extra aandacht te worden besteed door de constructeur. Bijkomend kunnen omgevingsfactoren grote invloed hebben op de integriteit van de steiger. Onderstaande lijst is dus slechts een hulpmiddel bij de beoordeling en niet limitatief. Gebruik hierbij altijd de juiste deskundigheid.

*) Opmerking bij regel 4: tekening en berekening niet nodig als het een standaardconfiguratie betreft..

Aandachtspunten complexe configuraties zijn onder andere

geometrie

1 Steiger hoger dan 24 meter (vloerhoogte)
2 Slaghoogte groter dan 2,20 meter
3 Staanderafstanden groter dan 2,60 m
4 Steiger voorzien van vloerverbreding d.m.v. uitbouwconsoles *) zie opmerking hierboven
5 Gevel/objectsteiger breder dan 1,60m (exclusief uitbouwconsole)

belasting

6 Steiger met vloerbelasting hoger dan 3 kN/m2
7 Per steigervak is de belasting meer dan één vol belaste vloer.
8 Steiger ingericht voor hijswerkzaamheden, hijslast groter dan 200 kg 
9 Beklede steiger (vergroting windvangend oppervlak door bv. zeilen, krimpfolie, netten of steigerkap)
10 Steiger waaraan goederen-, personen-, personen/goederenlift is verankerd
11 Voorzieningen aan de steiger (bijvoorbeeld stortkoker)
12 Dynamisch belaste steiger (bv. door mechanisch transport, aggregaat of compressor op de steiger)

toepassing

13 Gevel / objectsteiger (voor zover niet gestandaardiseerd binnen RS, par 2.2.3 )
14 Ondersteuningssteiger
15 Hangsteiger
16 Uitbouwsteiger
17 Uitsteeksteiger
18 Doorgang, overbrugging of loopbrug met overspanning groter dan 6 meter
19 Vrijstaande steiger
20 Verplaatsbare steigerconstructie (hijsbaar, verrijdbaar enz.)

omgeving

21 Steiger op afwijkende ondergrond, zoals hellingen steiler dan 1:10, daken, stromend water, pontons etc.
22 Steiger met openbare toegankelijkheid / evenementen
23 Voor gevel/object- en metselsteiger: ander verankeringpatroon dan aangegeven in par 2.2. “standaardconfiguratie”
24 Gevel/objectsteiger voor open constructie
Figuur 2.3 Aandachtspunten unieke steigers
Categorieën moeilijkheidsgraad van steigers
Steigers zijn bouwwerken met een bepaalde moeilijkheidsgraad. Ze kunnen geheel of gedeeltelijk gestandaardiseerd worden. De moeilijkheidsgraad is afhankelijk van configuratie en uitvoeringaspecten en dus zeker niet louter van de grootte van de steiger. Zo kan een kleine steiger heel moeilijk zijn, terwijl een grote steiger eenvoudig kan zijn.
 
Onderstaande figuur is bedoeld als hulpmiddel voor de communicatie tussen opdrachtgever, steigerbouwbedrijf en uitvoerder.Het bepalen van de moeilijkheidsgraad dient door een deskundige constructeur van minimaal HBO niveau gedaan te worden. De moeilijkheidsgraad dient op de tekening te worden vermeld. Als voorbeeld onderstaande tabel met een categorie-indeling 1 t/m 4. Categorie 1 is eenvoudig, categorie 4 kent een zeer hoge moeilijkheidsgraad.
 

 

Figuur 2.3.2.1 Categorieën moeilijkheidsgraad van steigers

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Inhoud Richtlijn 2. ONTWERP (ALGEMEEN) 2.3 Aandachtspunten steigerontwerp