Copyright / Disclaimer

De volledige inhoud van deze website is in het bezit van of onder controle van Richtlijn Steigers, en wordt beschermd door de universele auteursrechten. U kunt de inhoud enkel downloaden voor persoonlijk gebruik en niet-commerciële doeleinden, maar het is verboden de inhoud te wijzigen of te verveelvoudigen. De inhoud mag anders hoe dan ook niet worden gekopieerd of gebruikt.

Door informatie te verstrekken, verleent Richtlijn Steigers geen enkele licentie voor enig auteursrecht, octrooi of ander intellectueel eigendomsrecht. Handelsmerken, dienstenmerken, handelsnamen, omkleding en producten op deze website zijn internationaal beschermd. Ze mogen niet worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toelating van Richtlijn Steigers, haar partners of de rechtmatige eigenaars van deze aspecten, behalve om de producten of diensten te identificeren.

De layout en vomgeving van deze website, waaronder logo en huisstijl, en downloadbare items behoren tot het exclusieve gebruiksrecht van Richtlijn Steigers en mogen niet door derden worden gebruikt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Richtlijn Steigers.

Disclaimer

Deze website bevat mogelijk eigendomsvermeldingen en auteursrechtgegevens, waarvan de voorwaarden dienen te worden nageleefd en opgevolgd. De informatie op deze website kan technische onjuistheden en typfouten bevatten.

De informatie kan zonder kennisgeving worden gewijzigd of bijgewerkt. Richtlijn Steigers kan tevens te allen tijde zonder kennisgeving verbeteringen en/of wijzigingen aanbrengen in haar producten, dienstverlening en/of andere beschreven informatie.

Richtlijn Steigers aanvaardt geen aansprakelijkheid met betrekking tot de juistheid van de informatie die door Richtlijn Steigers wordt verschaft en het gebruik van dergelijke informatie is voor risico van de ontvanger. Richtlijn Steigers zal zich inspannen om de informatie op deze website bijgewerkt en nauwkeurig te houden, maar verklaart, waarborgt of garandeert niets inzake de nauwkeurigheid, geldigheid of volledigheid van de verstrekte informatie. Richtlijn Steigers kan in geen enkel geval aansprakelijk zijn voor schade of problemen aan uw systeem die het resultaat zijn van uw toegang tot, of uw onvermogen tot toegang tot, deze website.

Een initiatief van

VSB Vereniging van Steiger-, Hoogwerk- en Betonbekistingbedrijven
www. www.vsbnetwerk.nl

Bouwend Nederland
www.bouwendnederland.nl

Printversie

Geïnteresseerd in een geprinte versie? Bekijk de informatie en bestel uw geprinte versie via ons online bestelformulier. 

Disclaimer

Bij de samenstelling van deze uitgave is door de Commissie Richtlijn Steigers en de instellingen en bedrijven die daaraan hebben meegewerkt, een zo groot mogelijke zorgvuldigheid betracht. Door de Commissie en meewerkende derden wordt echter geen aansprakelijkheid aanvaard indien gegevens uit deze uitgave niet mochten leiden tot het bedoelde resultaat of aanleiding mochten geven tot enigerlei schade.
U bevindt zich hier: Home Copyright / Disclaimer